NÅGRA AV VÅRA SPECIALITETER

ENTREPRENADUPPHANDLING


Lång erfarenhet av entreprenadupphandlingar för energisektorn av fördelningstationer, transformatorer, kontrollanläggningar inom lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna. Tekniska beskrivningar, administrativa föreskrifter enligt AMA samt standardavtal AB04/ABT06.

Några upphandlingar genomförda av Mikael Malmgren

 • Staffanstorp Energi AB
  Fördelningsstation 20 kV

 • Staffanstorp Energi AB
  Besiktning av nätstationer
  Förnyad konkurrensutsättning


 • Skånska Energi AB och E.ON Eldist.
  Kraftringen När AB
  Fördelningsstation Önneslöv 130 / 20 kV

 • Staffanstorp Energi AB
  Fördelningsstation SPFV 130 / 20 kV

 • Österlen Kraft, Vitaby 20/10 kV

 • Trelleborg Södra Fördelningsstatioen 130/10 kV.

 •  Simrishamn Mottagningstation
  50/10 kV

 • Trelleborg Norra Fördelningsstatioen 130/10 kV.

 • Trelleborg Östra Fördelningsstatioen 130/10 kV.

 • Trelleborg Västra Fördelningsstatioen 130/10 kV.

 • Staffanstorp 130/10 kV

 • Två transformatorer, 6,3 MVA  20/10 kV åt Österlen Kraft

 • Åtta transformatorer 32 MVA 130/10 kV åt Trelleborg Energi


  .

Jordfelsprov / Primärprov
i icke direktjordade nät (<25 kV)


Genomfört ett flertal prov hos både elnät, järnväg och industri.

Selektivplaner / Reläskydd


Lång erfarenhet inom reläskyddsområdet både vad gäller elkraftberäkningar, selektivplaner och störningsanalys.

Magnetfält och ljusbågar


Beräkningsprogram (Matlab) för beräkning av magnetfält från kraftledningar både i luft och kabel. 


Kan utföra beräkning av termisk ljusbågsenergi enligt IEEE 1584:2018.